ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ตารางสรุปรายการข้อมูลสถิติการใหเบริการอาคารสถานที่ 

ที่        วัน/เดือน/ปี    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
 1        24 ม.ค. 2563

 2       24 มี.ค. 2563
 3       31 ก.ค. 2563
 4       8,21 ส.ค. 63

เทศบาลตำบลเชียงคานขอความอนุเคราะห์ยืมแท่นกล่าวรายงาน จำนวน 2 ตัว
Ċ
วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน,
15 ก.ย. 2563 01:14
Comments