ติดต่อเรา

 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" หมู่ 2   ถนนชายโขง  ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 42110

 • Tel : 042821055

 • E-Mail : wichitwittaya@loei1.go.th , vijitwittaya@gmail.com

 • ผู้ดูแลระบบ
          
   
   
   นางบุญโชค  คำนามะ

  e-mail : chokvjck@hotmail.com

  Tel :0812601786


  Comments