[30 ม.ค. 2563] เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ ได้รับรางวัลจาดท่ายผู้ว่า ที่ได้คัดเลือกเด็ก "วัฒนธรรมวินิต" ผู้นำทางวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์12 ก.ย. 2563 21:00โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2563 21:01 ]
📣📣📣 เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ📣📣📣📣
ได้รับเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต
ซึ่งวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดย นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้คัดเลือกเด็ก "วัฒนธรรมวินิต" ผู้นำทางวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด จาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จำนวน ๑๘ ราย เพื่อยกย่องเด็กดี ให้ความสำคัญกับเด็กและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -->> คลิก
Comments