ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านเเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
         
>>  ปีงบประมาณ 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่
โรงเรียนบ้านเเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
         >>  ปีงบประมาณ 2563  (รอบ 6 เดือนแรก) ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านเเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"


เอกสารแนบ