อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านเเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
         
>>  ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่
โรงเรียนบ้านเเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

เอกสารแนบ

Comments