กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 พ.ค. 2563 20:32 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ สไลด์1 (2).png กับ เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลโครงการวัฒธรรมวินิต จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
31 พ.ค. 2563 20:32 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน สร้าง เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลโครงการวัฒธรรมวินิต จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
10 ก.พ. 2563 20:26 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
10 ก.พ. 2563 20:26 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน อัปเดต รับสมัครนักเรียน วิจิตร.png
6 ก.พ. 2563 23:47 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
6 ก.พ. 2563 23:47 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ รับสมัครนักเรียน วิจิตร.png กับ หน้าแรก : HOME
6 ก.พ. 2563 08:29 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
6 ก.พ. 2563 08:25 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ ประกาศ_p001.png กับ หน้าแรก : HOME
2 ก.พ. 2563 10:40 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
2 ก.พ. 2563 10:39 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
2 ก.พ. 2563 10:38 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แนบ สไลด์1.PNG กับ หน้าแรก : HOME
30 ม.ค. 2563 06:50 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
4 พ.ย. 2562 08:40 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข อำนาจหน้าที่ (Authority)
4 พ.ย. 2562 08:29 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน สร้าง อำนาจหน้าที่
27 ต.ค. 2562 03:09 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ต.ค. 2562 01:26 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ต.ค. 2562 01:12 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ต.ค. 2562 01:05 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน อัปเดต วารสาร โรงเรียน ฉบับ 2.png
15 ต.ค. 2562 01:00 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ต.ค. 2562 00:58 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ต.ค. 2562 00:27 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ต.ค. 2562 00:26 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ต.ค. 2562 00:24 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ต.ค. 2562 23:32 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14 ต.ค. 2562 23:30 วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า