ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีเลือดหมูแถบขาว






ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู





ชุดพละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6


ชุดผ้าไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6


Comments