[30 ม.ค. 2563] เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ ได้รับรางวัลจาดท่ายผู้ว่า ที่ได้คัดเลือกเด็ก "วัฒนธรรมวินิต" ผู้นำทางวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์22 ม.ค. 2564 05:06โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน
>>>เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ<<<
ได้รับเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต
ซึ่งวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดย นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้คัดเลือกเด็ก "วัฒนธรรมวินิต" ผู้นำทางวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด จาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จำนวน ๑๘ ราย เพื่อยกย่องเด็กดี ให้ความสำคัญกับเด็กและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -->> คลิก
Comments