ผลงานห้องเด็กดีโดยธรรมชาติ "เด็กดีศรีวิจิตร"


[30 ม.ค. 2563] เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ ได้รับรางวัลจาดท่ายผู้ว่า ที่ได้คัดเลือกเด็ก "วัฒนธรรมวินิต" ผู้นำทางวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์22 ม.ค. 2564 05:06โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน

>>>เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ<<<
ได้รับเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต
ซึ่งวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดย นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้คัดเลือกเด็ก "วัฒนธรรมวินิต" ผู้นำทางวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด จาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จำนวน ๑๘ ราย เพื่อยกย่องเด็กดี ให้ความสำคัญกับเด็กและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -->> คลิก

[16 ธ.ค. 62] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 5 เหรียญทอง ระดับชาติ จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

โพสต์22 ม.ค. 2564 05:05โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 05:16 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 5 เหรียญทอง ระดับชาติ จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
ด.ญ.สร้อยสุดา สุทธิสานนท์ #ชนะเลิศ เดี่ยวขิม 7 หย่อง
ด.ช.คันธรรพ จิตใจฉ่ำ #รองชนะเลิศ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ด.ญ.ชนาภา คำวิเศษ #ที่4 เดี่ยวซอด้วง
ด.ญ.วพรรณษา พานแก้ว #ที่4 เดี่ยวระนาดทุ้ม
ด.ญ.แก้วตา พลรักษ์ #ที่4 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ขอขอบพระคุณนายอดิศักดิ์ มีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา” ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันอย่างดีมาโดยตลอด1-2 of 2