ห้องความดีโดยธรรมชาติ "เด็กดีศรีวิจิตร"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุโปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Loginhttp://cct.thaieduforall.orghttps://sites.google.com/a/loei1.go.th/wichitwittaya/school-information/home/emis.jpghttps://www.dltv.ac.th/http://www.dlit.ac.th/site/http://203.159.157.29/set_index/https://bobec.bopp-obec.info/

E-SERVICE

http://amss.loei1.go.th/
http://e-salary.loei1.go.th/
http://119.59.125.22/~wichit/smss/index.php

E-LEARNING : 

ระบบการเรียนการสอน

http://randomkhamthai.loei1.go.th/
https://www.youtube.com/channel/UC_ClpFDaRVpbYhvy8WWn6eQ


คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น